Uporaba IPTV sistemov Nevron se je v zadnjih nekaj letih podvojila

Uporaba IPTV sistemov Nevron se je v zadnjih nekaj letih podvojila

Televizija, ki za svoje delovanje uporablja internetno povezavo, v zadnjih nekaj letih pridobiva vedno več uporabnikov. Posledično tudi operaterji, ki omogočajo IPTV, v zadnjem obdobju rastejo hitreje od ponudnikov kabelskih ali satelitski sistemov. Pričakuje pa se, da se bo uporaba IPTV sistemov Nevron, v naslednjih nekaj letih vsaj še podvojila.

Uporaba IPTV sistemov Nevron

Pričakovati je, da se bo uporaba IPTV sistemov Nevron v prihodnjih letih, vsaj podvojila.

Število uporabnikov močno naraščajo

To kažejo tudi nedavne študije skupine SPGM*. IPTV bi naj tako tudi v naslednjih nekaj letih rasel po svetu, v povprečju za dobrih 18 odstotnih točk na leto. Zlasti v Evropi in Severni Ameriki se bo IPTV še bolj široko uporabljal za sprejem televizije. Ponudba novih in inovativnih storitev bo ponudbo v prihodnosti postala vedno bolj privlačna. Med drugim SPGM vidi vsebine v HD, večkratno in hibridno ponudbo, kot pomembno dodano vrednost.

Obseg trga se povečuje

Z rastočim številom uporabnikov, se povečujejo tudi prihodki IPTV, podobno kot se povečuje število naročnikov. SPGM v naslednjih nekaj letih napoveduje povprečno rast prihodkov v višini 20 odstotnih točk letno. Z vidika upravljavcev in ponudnikov, je bo zagotovo računati zmanjšanjem drugih virov prihodkov in obvladati velike izdatke. Ker so IPTV večinoma ponujeni v paketih, se prihodki v zadnjih letih iz območij, kot je dostop do interneta ali telefon, vse bolj zmanjšujejo. Vendar pa študija SPGM preučuje samo trg IPTV in ga obravnava posamično.

Močne razlike po vsem svetu

Ponudniki IPTV trenutno ne ponujajo le vedno bolj privlačne ponudbe, temveč pospešujejo tudi širjenje širokopasovnega interneta v različnih državah. Za sprejem IPTV je potrebno zagotavljati (nekoliko spremenljiva) najmanjšo hitrost internetne povezave. Zaradi naložb v infrastrukturo se širi tudi razpoložljivost ponudbe. Dobra ponudba in možnost izbire pa je cilj tako ponudnikov kakor tudi uporabnikov. Medtem, ko je razširjenost IPTV v Severni Ameriki in Evropi že visoka, se v drugih regijah, kot sta Latinska Amerika ali Jugovzhodna Azija, še uporaba tovrstne televizije sploh še ni dobro pričela. V skladu s študijo še vedno obstajajo težave z vladami in zakonodajalci. Toda, ko bodo tudi te ovire premagane, pa bo IPTV v teh regijah verjetno začel s svojim pohodom, kot eden izmed načinov prejemanja televizijskih vsebin.

FoodFacts